Vaccinatie Den Amer

Gepubliceerd op maandag 19 april 2021 11.38 u.
Op zaterdag 10 april 2021 is in vaccinatiecentrum Den Amer vastgesteld dat een voorbereid Pfizer vaccin een te lage dosis bevatte. Het is daarom niet zeker of 58 mensen wel een voldoende dosis van het vaccin ontvangen hebben. Er wordt aanbevolen de betrokken inwoners een derde dosis vaccin te geven.

Derde dosis

Vaccinatiecentrum Den Amer in Diest heeft na de vaststelling het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigd. Samen met de vaccinatie-experten is naar een oplossing gezocht omdat de 58 mensen mogelijk minder goed beschermd zijn tegen corona dan wat er normaal verwacht wordt. Er wordt daarom aanbevolen om de betrokken inwoners een derde dosis vaccin te geven.

De 58 mensen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht en kregen een derde dosis van hetzelfde vaccin aangeboden. De vaccinatie zelf zal plaatsvinden vijf weken na de tweede dosis die al met de inwoners is afgesproken. Na deze derde dosis zullen deze mensen minstens even goed beschermd zijn tegen corona als anderen die dit vaccin kregen.

Er is op geen enkel moment een risico geweest voor de gezondheid van de betrokkene inwoners en de bijkomende inspuiting garandeert een volwaardige bescherming tegen corona.

Momenteel geven in de vaccinatiecentra artsen, apothekers, verpleegkundigen en vele anderen het beste van zichzelf. Zij leveren uitzonderlijk werk. Om een herhaling van het incident in de toekomst uit te sluiten, zijn bijkomende maatregelen getroffen.

De andere inwoners die op zaterdag 10 april 2021 gevaccineerd werden in Den Amer in Diest en niet gecontacteerd werden per telefoon of e-mail en deze week geen brief ontvangen, moeten zich geen zorgen maken. Bij hen werd de juiste dosis toegediend.