Uniform klachtenreglement

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 14.17 u.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden tijdens de zitting van 26 oktober 2020 een nieuw uniform klachtenreglement voor gemeente en OCMW goed.

Het lokaal bestuur van Bekkevoort en de diensten streven steeds naar de best mogelijk dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers ... Toch kan het gebeuren dat er iets misloopt tussen de burger en de gemeente/het OCMW.

De klacht wordt op een welbepaalde manier behandeld. Zo is er bepaald wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen, welke werkwijze er gevolgd wordt en hoeveel tijd dit in beslag neemt.

Burgers kunnen een klachten indienen op volgende manieren via e-mail (info@bekkevoort.be), per brief en via het online klachtenformulier.

Meer info, reglement en online formulier