Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken waterlopen 2de categorie

Gepubliceerd op donderdag 29 november 2018 17.16 u.
Tussen 1 december 2018 en 31 maart 2019 voert de provincie oppervlakkige ruimingswerken uit aan de waterlopen die zij beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden.

In Bekkevoort werkt de gemeente aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Begijnebeek nr. 3.014
  • Tieltse Motte nr. 3.042
  • Vijversloop nr. 3.080
  • Pijnbeek nr. 3.081
  • Terhageloop nr. 3.083
  • Dorpswaterloop nr. 3.084

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het bekken van het Demerbekken - deel Noord. Het bedrijf ‘Geerts BVBA, Kapelstraat 56 te Hechtel-Eksel' zal deze werken uitvoeren.

De leidend ambtenaar is Dieter Croonenborghs (tel. 016-26 75 77).

Wendy Philippaers – deskundige bij de dienst waterlopen - zal de uitvoering der werken opvolgen. Eventuele meldingen en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan haar gemeld, telefonisch op het nummer 016/26 75 67 of per e-mail naar waterwerken@vlaamsbrabant.be.

Wij vestigen tevens je aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet, betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.