Trajectcontrole Oude Tiensebaan actief vanaf 24 juni 2024

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2024 8.58 u.
Op 24 juni 2024 wordt de trajectcontrole op de Oude Tiensebaan (tussen de Staatsbaan en Robbesrodestraat) geactiveerd.

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole werkt met een ANPR-camera (Automatic Number Plate Recognition) die nummerplaten kan herkennen. Op het start- en eindpunt van een traject maakt deze camera een foto van je voertuig. Op basis van het tijdsinterval tussen die twee foto’s wordt je gemiddelde snelheid bepaald. Als die te hoog is, krijg je een boete.

Waarom trajectcontroles?

De gewest- en gemeentewegen in Bekkevoort ontvangen alsmaar meer verkeer. Bovendien wordt Bekkevoort door haar centrale ligging en de nabijheid van de autosnelweg geconfronteerd met heel wat bovenlokaal verkeer. Daarom zet ons lokaal bestuur in op een mobiliteitsshift waarbij fietsgebruik en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Verkeershandhaving is daarbij cruciaal voor meer verkeersveiligheid en voor de bescherming van de actieve weggebruikers (fietsers, voetgangers …) en kinderen in het verkeer.

Waar komen er trajectcontroles?

Het lokaal bestuur Bekkevoort mag enkel trajectcontroles plaatsen op gemeentewegen waar de maximale toegelaten snelheid 30 of 50 km/u bedraagt. Gewestwegen (N2 en N29) of wegen waar er bijvoorbeeld 70 km/u mag gereden worden, vallen niet onder onze bevoegdheid.

De trajectcontroles in Bekkevoort komen op deze locaties:

  • Oude Tiensebaan (vanaf 24 juni 2024)
  • Minnestraat (in de loop van 2024, exacte datum volgt nog)
  • Eugeen Coolsstraat (in de loop van 2024, exacte datum volgt nog)
  • Tiensebaan (in de loop van 2024, exacte datum volgt nog)

De nieuwe trajectcontroles worden vooraf breed aangekondigd. Zo zal de trajectcontrole ter plaatse met een groot bord aangekondigd worden. Het doel is om uiteindelijk zo weinig mogelijk overtredingen vast te stellen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren en de actieve weggebruikers te beschermen.

Het lokaal bestuur voert deze trajectcontroles in eigen beheer uit. Enkel treedt een gespecialiseerde firma op als sanctionerend ambtenaar.

Prioritaire locaties

De bovenvermelde locaties zijn als prioritair aangeduid door ons bestuur op basis van snelheidsmetingen, uitgevoerd door de politie en ons lokaal bestuur, en de veel voorkomende klachten door de inwoners over overdreven snelheid. De punctuele verkeerscontroles komen dus op gevaarlijke verkeerspunten en in schoolomgevingen. Door in te zetten op automatische snelheidshandhaving op de gevaarlijke punten kan de politie in de toekomst meer verkeerscontroles uitvoeren in de woonbuurten.

GAS-boetes

Sinds 2021 kunnen lokale besturen via een automatisch vaststellingssysteem GAS-boetes heffen bij snelheidsovertredingen op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u van toepassing is. Deze GAS-boetes zijn hetzelfde als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen tussen € 53 en € 163, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Verkeershandhaving is voor ons lokaal bestuur cruciaal voor meer verkeersveiligheid, de bescherming van actieve weggebruikers en kinderen in het verkeer en een betere verkeersdoorstroming.

Ons lokaal bestuur roept iedereen op om de snelheidslimieten te respecteren en zo mee te zorgen voor een (verkeers)veiligere gemeente.