Toelagen en premies (kleuter, lagere school, tieners en jongeren)

Subsidie vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare kinderen en jongeren

Deelname aan het verenigingsleven is niet voor ieder kind of jongere een evidentie. Kinderen en jongeren die groot worden in maatschappelijk kwetsbare situaties ondervinden vaak heel wat drempels die de stap naar een vereniging bemoeilijken, bv. het lidgeld of de kostprijs van de activiteiten. Het gemeentebestuur van Bekkevoort ondersteunt daarom de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie via subsidies.

Meer info over deze subsidie

Beleefpas

In het najaar 2016 sloegen 6 gemeenten en OCMW's de handen in elkaar om een actie uit te werken om kinderen en jongeren in hun vrije tijd meer te laten deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Zo is de beleefpas geboren. Deze pas wil alle kinderen en jongeren in de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken, Glabbeek, Linter en Zoutleeuw warm maken om deel te nemen aan een brede waaier van boeiende activiteiten ... Op de website van de beleefpas vind je alle activiteiten, waarbij stickers kunnen gespaard worden. Iedereen krijgt steevast een eigen beleefpas. Schrijf snel met alcoholstift je naam op je beleefpas en neem hem steeds mee als je aan één van de vrijetijdsactiviteiten deelneemt. Met een VIP-Beleefpas krijg je een korting van 80% als je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit. Deze VIP-pas is bedoeld voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Meer info over de Beleefpas

Het Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. 

De huidige schooltoeslagen (toelage kleuter-, lager- en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden geïntegreerd in het Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. Zij moeten wel nog altijd een aanvraag doen.

Je vindt alle informatie hierover op www.groeipakket.be

Rechtenverkenner

Mogelijk heb je ook recht op premies of tegemoetkomingen vanuit de federale overheid, Vlaamse overheid of de provincie. Op deze website vind je een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur ... In de rechtenverkenner kan je zoeken per doelgroep, per thema, op een trefwoord, in een alfabetische lijst van sociale voordelen en tegemoetkomingen of door uw persoonlijk profiel in te geven.

Financiële hulp

In bepaalde situaties kom je in aanmerking voor financiële hulp vanuit de sociale dienst.

Deel deze pagina