Tankslag: samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Gepubliceerd op vrijdag 21 mei 2021 11.15 u.
Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van oude buiten gebruik gestelde stookolietanks te drukken, zal een tankslag worden georganiseerd in de gemeente Bekkevoort samen met een 9-tal andere gemeenten.

Deelnemen aan tankslag

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, zal een tankslag worden georganiseerd in de gemeente Bekkevoort samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Wil je deelnemen aan de tankslag?

Vul dan het formulier in op extranet.interleuven.be/tankslag20-21.

Het invullen van dit formulier verbind je niet tot een contract. Als je niet over internet beschikt, contacteer dan de dienst omgeving (zie Info).

Vanaf 22 juni 2021 zal er duidelijkheid zijn over de firma/aannemer en de prijzen. Deze informatie zal dan ook beschikbaar zijn op www.interleuven.be/tankslag

Digitale infosessie

Op donderdag 24 juni 2021 om 20u vindt er een digitale infosessie plaats.

De infosessie zal bestaan uit:

  • Korte presentatie: doel, regelgeving, werkwijze
  • Presentatie van de firma met de werkwijze, prijzen en voorwaarden
  • Vragenronde – beantwoorden van de chat

De inwoners die al een interesseformulier hebben ingevuld, krijgen automatisch een link voor Teams.

Als deze datum je niet past, kan je aansluiten bij een andere groep op 22 of 28 juni 2021 (telkens om 20u). Je kan een link aanvragen via https://extranet.interleuven.be/tankslag info-avond.