Tankslag: samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Gepubliceerd op vrijdag 21 mei 2021 11.15 u.
Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van oude buiten gebruik gestelde stookolietanks te drukken, zal een tankslag worden georganiseerd in de gemeente Bekkevoort samen met een 9-tal andere gemeenten.

Deelnemen aan tankslag

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, zal een tankslag worden georganiseerd in de gemeente Bekkevoort samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Wil je deelnemen aan de tankslag?

Vul dan het formulier in op extranet.interleuven.be/tankslag20-21.

Het invullen van dit formulier verbind je niet tot een contract. Als je niet over internet beschikt, contacteer dan de dienst omgeving (zie Info).

Meer info over het project tankslag vind je op www.interleuven.be/tankslag