Tankslag: samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Gepubliceerd op dinsdag 5 januari 2021 11.55 u.
Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van oude buiten gebruik gestelde stookolietanks te drukken, zal een tankslag worden georganiseerd in de gemeente Bekkevoort samen met een 9-tal andere gemeenten.

Deelnemen aan tankslag

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, zal een tankslag worden georganiseerd in de gemeente Bekkevoort samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Wil je deelnemen aan de tankslag?

Vul dan het formulier in op extranet.interleuven.be/tankslag20-21.

Het invullen van dit formulier verbind je niet tot een contract. Als je niet over internet beschikt, contacteer dan de dienst omgeving (zie Info).

Vanaf 22 juni 2021 zal er duidelijkheid zijn over de firma/aannemer en de prijzen. Deze informatie zal dan ook beschikbaar zijn op www.interleuven.be/tankslag

Werkgroep

Een werkgroep, samengesteld uit inwoners van verschillende gemeenten, beslist welke aannemer/firma deze opdrachten mag uitvoeren.
Kan je je enkele keren vrij maken in de periode februari 2021 tot en met mei 2021 en wil je actief online deelnemen aan de werkgroep? Geef dit aan op dit invulformulier. In februari 2021 word je gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.