Stress door de coronacrisis

Gepubliceerd op vrijdag 10 april 2020 9 u.
De coronacrisis is voor iedereen moeilijk. We worden geconfronteerd met de snelle opmars van een ziekte die we nauwelijks kennen. Ook de maatregelen die door de overheid opgelegd worden – en de onvoorspelbaarheid hierin – kunnen ongemak veroorzaken. Dit kan leiden tot allerlei negatieve gevoelens.

Brochure

Vzw St. Annendael heeft een speciale folder uitgebracht die je uitlegt wat je aan deze negatieve gevoelens door de coroncrisis kan doen.

Volgende items komen aan bod in de brochure:

  • Angst
  • Verveling en eenzaamheid
  • Prikkelbaarheid en relationele spanningen

Deze brochure vind je bij de Bijlagen.

Enkele tips

  • Informeer jezelf, maar niet te veel of te vaak, en met correcte informatie
  • Aanvaard de situatie
  • Ga op zoek naar structuur
  • Breng jezelf tot rust
  • Zoek met je gezin een helpende manier van samenleven
  • Hou contact en verbinding met anderen dan je eigen gezin

Op deze tips wordt dieper ingegaan in de brochure.

Telefoonnummer

Heb je na de informatie uit de brochure nog nood aan een gesprek voor extra emotionele of psychologische ondersteuning? Bel dan naar de psychologische permanentielijn van de polikliniek van vzw St. Annendael: 013/38 05 85. Je kan er terecht van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u bij een van de psychologen, met wie je kan praten en nadenken wat jou nog verder kan helpen. Als dat nodig of zinvol lijkt, kan je via die weg ook nog verder in contact worden gebracht met een van de psychiaters.