Storing De Watergroep december 2022: eerdere updates

Meest actuele info over deze storing

Update 29/12/2022

De watertoren van Bekkevoort is de voorbije nacht voor het eerst volledig gevuld. De watertoren van Lubbeek is iets minder gevuld (zelfde peil als eergisteren), de watertoren van Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge) is beter gevuld. Ook de reservoirs van Aarschot en Vinkenberg (Scherpenheuvel-Zichem) zijn iets beter gevuld.

De Watergroep blijft gericht op zoek gaan naar mogelijke verborgen lekken. Vandaag ligt hierbij de focus op Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge. Om die zoektocht mogelijk te maken, moeten delen van het leidingnet kortstondig herschakeld of afgesloten worden, wat heel kortstondige onderbrekingen bij klanten in nabije woningen op hoger gelegen gebieden kan opleveren. Je vindt deze info op de website van De Watergroep :www.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken. De Watergroep stelt uiteraard alles in het werk om deze onderbrekingen zo kort mogelijk te houden (enkele minuten) en de hinder tot een minimum te beperken.

Door de vele herschakelingen in het leidingnet is het mogelijk dat klanten in regio Hageland zeer tijdelijk te maken krijgen met 'bruin' of 'wit' kraanwater. Door de veranderende stroomrichting kan er namelijk ijzersediment in de leidingen opwoelen en/of luchtbelletjes in het water komen, wat zorgt voor een verkleuring. Dit stelt geen probleem voor de drinkwaterkwaliteit maar is uiteraard niet aangenaam. In beide gevallen is er geen gevaar voor de gezondheid en/of het gebruik van het water.

De Watergroep verwacht de komende tijd geen algemene onderbrekingen in de watervoorziening. De nooddrinkwatervoorziening is daarom niet nodig, maar De Watergroep houdt ze stand-by zodat zee indien nodig snel kunnen opstarten. De Watergroep heeft ook vernomen dat de oplegger met de nooddrinkwatervoorziening in Tielt-Winge gekanteld is en doet het nodige om dit in de loop van vandaag op te lossen.

Indien er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02/238 96 99.


Update 28/12/2022

De berging in de watertorens en reservoirs vertoont een licht positieve trend, maar is nog niet stabiel. De watertorens van Lubbeek en Bekkevoort zijn wel opnieuw beter bijgevuld.

De Watergroep heeft gisteren lekdetectieploegen uitgestuurd die de toevoerleidingen in Aarschot hebben gecontroleerd. Daarbij werden geen lekken vastgesteld, vandaag verschuift de aandacht gericht naar distributieleidingen.

De voorbije 2 dagen is er water geleverd aan een behoorlijke druk, wat zich ook vertaalt in het beperkte aantal oproepen dat De Watergroep nog krijgt.

De nooddrinkwatervoorziening is momenteel niet nodig, maar De Watergroep houdt ze stand-by zodat ze indien nodig snel kunnen opstarten.

Indien er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02/238 96 99.


Update 26/12/2022

De problemen met de drinkwatertoevoer in het Hageland zijn beter onder controle. De watervoorraden in de watertorens en reservoirs zijn verder aangevuld maar dit is nog onvoldoende om de situatie volledig te stabiliseren.
De noodwaterbedeling blijft stand-by en zal indien nodig weer opgestart worden.
De Watergroep werkt ook vandaag verder om de balans terug te herstellen. De waterproductie in de naburige zones wordt gemaximaliseerd om op die manier een booster te creëren en de reserves aan te vullen. Het zoekgebied naar mogelijke lekken wordt ook verder uitgebreid naar aansluitende regio’s.

Update 25/12/2022

Er zijn nog problemen met de watertoevoer in het Hageland. Door een opeenstapeling van verschillende lekken geraken de watertorens 's nachts niet voldoende gevuld. Het gevolg is dat er niet genoeg waterreserves worden opgebouwd om het dag- en avondverbruik op te vangen. De Watergroep is het ganse weekend op het terrein aanwezig om te screenen/herstellen.

Nooddrinkwater

Bij bevoorradingsproblemen kunnen betrokken inwoners op zondag 25 december 2022 van 12u tot 17u nooddrinkwater ophalen voor drinkwatertoepassingen op volgende plaatsen:
 • Halensebaan 88, Bekkevoort (JH De Zwik)
 • Meenselstraat 77, Lubbeek
 • Heibosstraat 1, Tielt-Winge
Indien er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02 238 96 99.
De Watergroep is het ganse weekend op het terrein aanwezig.
 

Update 24/12/2022

Ook vandaag stelt De Watergroep alles in werking om de mogelijke oorzaken van het drukverlies op het leidingnet zo snel mogelijk te vinden en te herstellen.
Het leidingnet wordt dit weekend verder gesectioneerd en extra lekdetectieteams uit naburige zones worden ingeschakeld om leidingen te screenen. In de loop van de dag wordt een bijkomende hydrofoor geplaatst om water vanuit een andere provincie tot in onze regio aan te voeren.
Helaas is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden met de drinkwatervoorziening (geen water of weinig druk) vooral op momenten van piekafname en in de hoger gelegen gebieden. Dat zou in dit kerstweekend ook het geval kunnen zijn.

Nooddrinkwater

Bij bevoorradingsproblemen kunnen betrokken inwoners op zaterdag 24 december 2022 van 12u tot 17u nooddrinkwater ophalen voor drinkwatertoepassingen op volgende plaatsen:
 • Halensebaan 88, Bekkevoort (JH De Zwik)
 • Meenselstraat 77, Lubbeek
 • Heibosstraat 1, Tielt-Winge
Indien er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02 238 96 99.
De Watergroep is het ganse weekend op het terrein aanwezig.

Update 23/12/2022

ook vandaag stelt De Watergroep alles in werking om de mogelijke oorzaken van het drukverlies op de leidingnet zo snel mogelijk te vinden/herstellen. Het leidingnet wordt verder gesectioneerd en extra lekdetectieteams uit naburige zones worden ingeschakeld om leidingen te screenen.

In Bekkevoort is de situatie gestabiliseerd en de watertoren heeft terug voldoende water. Er werd een complex lek gevonden in Tielt-Winge en De Watergroep is momenteel bezig met de herstelling. In de loop van de dag wordt er bijkomende hydroforen geplaatst om water vanuit andere gemeenten met voldoende druk naar de probleemzones te leiden.

Helaas is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden met de drinkwatervoorziening (geen water of weinig druk) vooral op momenten van piekafname en in de hoger gelegen gebieden.

Nooddrinkwater

Bij bevoorradingsproblemen kunnen betrokken inwoners op vrijdag 23 december 2023 van 16u tot 20u nooddrinkwater ophalen voor drinkwatertoepassingenop volgende plaatsen:

 • Halensebaan 88, Bekkevoort (JH De Zwik)
 • Meenselstraat 77, Lubbeek
 • Heibosstraat 1, Tielt Winge

Als er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit telefonisch melden aan De Watergroep: 02 238 96 99.


Update 22/12/2022

Sinds 19 december 2022 zijn er problemen met de watertoevoer in de regio Hageland. Dit door de vorst, de daarop volgende dooi en de zettingen die daardoor optreden in de ondergrond. Door een opeenstapeling van verschillende lekken geraken de watertorens 's nachts niet voldoende gevuld.

Het gevolg is dat er niet genoeg waterreserves worden opgebouwd om het dag- en avondverbruik op te vangen.
Het is mogelijk dat er problemen optreden met de drinkwatervoorziening (geen water of weinig druk) vooral op momenten van piekafname en in de hoger gelegen gebieden.

De Watergroep stelt momenteel alles in werking om de mogelijke oorzaken zo snel mogelijk te vinden en te herstellen. Het leidingnet wordt systematisch gesectioneerd, dus plaatselijk afgesloten, om vervolgens te onderzoeken of er waterverlies wordt vastgesteld. Daarnaast is het team lekdetectie op pad om eventuele lekken op te sporen.

Nooddrinkwater ophalen

Bij bevoorradingsproblemen op donderdag 22 december 2022, kunnen de betrokken klanten nooddrinkwater ophalen voor drinkwatertoepassingen.
Dit kan vanaf 18u tot 22u op volgende plaatsen:

 • Halensebaan 88, Bekkevoort (JH De Zwik)
 • Meenselstraat 77, Lubbeek
 • Heibosstraat 1, Tielt-Winge

Op vrijdag 23 december 2022 van 16u tot 20u is er nooddrinkwaterbedeling op dezelfde locacties .

Indien er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02 238 96 99.

Deel deze pagina