Stemmen als niet-Belg

Ook als u niet de Belgische nationaliteit hebt, kan u deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als u zich vóór 31/07/2018 inschrijft als kiezer.

U bent dan verplicht om aan de verkiezing deel te nemen, zoals iedere Belg.

Voorwaarden

Voor Europese burgers

 1. Nationaliteit van een EU-lidstaat hebben
 2. 18 jaar zijn op 14/10/2018
 3. Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
  Beschikken over bijlage 8, E of E+-kaart
 4. Niet in een geval van uitsluiting of schorsing van de kiesrechten bevinden op 14/10/2018
 5. Aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst indienen ten laatste op 31/07/2018.
  Diegenen die tevoren al ingeschreven waren voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich niet meer opnieuw inschrijven

Voor niet-Europese burgers

 1. 18 jaar zijn op 14/10/2018
 2. Gedurende 5 jaar voor de aanvraag ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in België hebben
 3. Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
  Beschikken over één van de volgende kaarten: A, B, C, D, F, F+ of H
 4. Niet in een geval van uitsluiting of schorsing van de kiesrechten bevinden op 14/10/2018
 5. Aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst indienen ten laatste op 31/07/2018
  Diegenen die tevoren al ingeschreven waren voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich niet meer opnieuw inschrijven
 6. Zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.