Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad in Bekkevoort is de actieve belangenbehartiger van de Bekkevoortse senioren. Deze raad volgt het gemeentelijk seniorenbeleid en speelt erop in.

De voornaamste taken van de seniorenadviesraad:

  • Formuleren van advies rond aangelegenheden die de senioren aanbelangen, op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur / het OCMW.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen initiatieven die kaderen in het seniorenwerk en de seniorenzorg.
  • Zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar de Bekkevoortse senioren.
  • Stimuleren om deel te nemen aan diverse (vormings)activiteiten.
  • Realisatie van het integraal meerjarenplan.

Samenstelling

Het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad bestaat uit:

  • Jan Schodts (voorzitter)
  • Maria Vandersypen (ondervoorzitter)
  • Annelies Heusdens (coördinator jeugd en senioren)
  • Benny Reviers (schepen bevoegd voor senioren)


Seniorenadviesraad

 
Dagelijks bestuur seniorenadviesraad

Hieronder (bijlagen) vind je de verslagen sinds de gemeenteraad van 29 april 2013

Bijlagen