See2Do!

See2Do!

Wat?

Verschillende studies alsook de nulmeting voor het Burgemeestersconvenant tonen aan dat in Vlaanderen en Nederland een groot deel van de energie verloren gaat bij particuliere woningen. Dit energieverlies is verantwoordelijk voor maar liefst 25 tot 30 % van de totale CO2-uitstoot.

In het project See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om energie-efficiënte renovaties te stimuleren zowel in particuliere woningen als publieke gebouwen en dit volgens het principe “Doen door te Zien” (See to Do). Dit houdt in dat energieverlies en oplossingen voor dit energieverlies zichtbaar worden gemaakt, waardoor burgers worden aangezet om deze energie-efficiënte renovaties door te voeren. Het eindresultaat moeten belangrijke CO2-besparingen zijn.

Hoe?

Vlaamse en Nederlandse partners werken een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie), etc.

Het project bestaat uit 7 werkpakketten.

De werkpakketten 3, 4 en 6 richten zich op particuliere woningen. Elke partner volgt hier een eigen traject.

Werkpakket “Energieverlies ZIEN”:

Doel:
- energieverlies voor woningeigenaars zichtbaar maken
- woningeigenaars actief laten nadenken over noodzaak energetische renovatie

Hoe?
- Thermografie vanuit de lucht, op straat en in woningen

Thermografie is een meettechniek waarbij de temperatuur van oppervlakten in kaart wordt gebracht: er wordt een warmtebeeld gemaakt. Op basis van dit beeld kan warmteverlies en dus energieverlies zichtbaar worden gemaakt.

Werkpakket “Burgeractivatie”:
Nieuwe inzichten en werkwijzen worden verworven om burgers aan te zetten (“activeren”) om na te denken over energiebesparende renovaties en over te gaan tot actie.

Werkpakket “Demonstratie Publiek Gebouw”:
- Bij 11 demonstratiegebouwen wordt een energierenovatie uitgevoerd waarbij innovatieve materialen en technieken worden aangewend.
- Dit zijn goede praktijkvoorbeelden om de mogelijkheden van energetische renovaties te tonen en te stimuleren.

Werkpakket “Energierenovatie DOEN”:

Doel:
- Begeleiding, drempelverlaging en ontzorging van de burger, zodat energetische renovaties in particuliere woningen worden gerealiseerd met gebruik van gangbare en innovatieve technieken.

Hoe?
- Verschillende energiebegeleidingstrajecten (energieloket, energiecoach, train-the-trainer,…)
- Digitale ontsluiting van informatie
- Begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie)

De werkpakketten projectmanagement, communicatie en monitoring omvatten de algemene projectondersteuning.

Wie?

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Het See2Do! project startte op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019.


Partners See2Do!
Het partnerschap bestaat uit volgende organisaties:

 1. Interleuven
 2. IGEMO
 3. WVI (West-Vlaamse Intercommunale)
 4. Gemeente Bekkevoort
 5. Gemeente Breda (Nederland)
 6. Gemeente Helmond (Nederland)
 7. Gemeente Maastricht (Nederland)
 8. Gemeente Weert (Nederland)
 9. Kamp C Duurzaam Bouwen
 10. Katholieke Hogeschool Vives Noord
 11. Provincie Antwerpen
 12. Provincie Oost-Vlaanderen
 13. Stad Brugge
 14. Stad Mechelen
 15. Syntra West vzw
 16. Thomas More Kempen vzw
 17. Vereniging SVK Brugge

Contactgegevens
Interleuven (project coördinator)

Stefan Kempeneers
Ilse Cadron
Willem Laermans

Deel deze pagina