Schade door wateroverlast: melden bij Vlaams Rampenfonds

Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021 11.30 u.
In het verleden moest de gemeente een aanvraag tot erkenning als ramp indienen. Deze regeling is aangepast en nu moet de schadelijder zelf een melding van schade doen bij het Vlaams Rampenfonds

Deze melding van schade kan zowel voor particulieren, landbouwers, organisaties of ondernemers van pas komen in het kader van een eventuele schadevergoeding indien de ramp erkend wordt.

Daarnaast kan voor landbouwers ook nog de vraag tot vaststelling van schade aan teelten door de bevoegde commissie interessant zijn. Het PV van de commissie kan wel niet meer als enig bewijsstuk dienen in het kader van een ramp. Er is ook een koppeling is met de brede weersverzekering. Voor bepaalde landbouwers is het PV dan weer wel nog een belangrijk bewijsstuk in het kader van de belastingen.

Wat met je verzekering?

Voor particulieren

 • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds
 • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen
 • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen
 • Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen
 • Een aanvraagdossier kan je pas indienen na een eventuele erkenning als ramp
 • Verzamel al foto’s en andere bewijsstukken voor een eventuele aanvraag in de toekomst

Meer informatie voor particulieren

Voor landbouwers

Gebruik het meldingsformulier voor de schade aan teelten. Breng dit VOLLEDIG ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van de verzamelaanvraag, binnen in het gemeentehuis of mail het naar omgeving@bekkevoort.be.

Voor landbouwers die een (gedeeltelijke) brede weersverzekering hebben:

 • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds
 • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen
 • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen
 • Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen
 • Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp
 • Verzamel reeds foto’s en andere bewijsstukken voor een eventuele aanvraag in de toekomst

Meer info melden schade Vlaams Rampenfonds

Meer info schade aan teelten Vlaams Rampenfonds

Aangifte schade aan teelten