Schade aan teelten

Land- en tuinbouwers die schade hebben geleden door weersomstandigheden, kunnen een aangifteformulier downloaden (zie bijlage) en invullen. 

Je kan het formulier afgeven aan het onthaal op het gemeentehuis, faxen (013/32 29 77) of mailen naar omgeving@bekkevoort.be

Op 1 augustus verscheen er een oproep om je schade in te dienen voor 14 augustus 2019.