Samenaankoop hemelwaterinfrastructuur

Gepubliceerd op vrijdag 28 oktober 2022 8.38 u.
Interleuven organiseert een samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur. De inwoners van Bekkevoort kunnen deelnemen aan deze samenaankoop en zelfs deel uitmaken van de werkgroep.

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden: de zomer in 2021 was extreem nat, terwijl we afgelopen zomer zeer droge weersomstandigheden kenden. Helaas zullen deze extremen in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Om hier enigszins aan tegemoet te komen organiseert Interleuven een samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur.

Het opvangen en hergebruiken van hemelwater is een must in tijden van droogte. Dit wordt weerspiegeld in de strengere voorschriften die zijn opgenomen in de kersverse provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot hemelwater.

Om het hemelwater optimaal op te vangen, te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem, zullen er binnen dit project zowel opvangsystemen (bijvoorbeeld regenwatertonnen en -putten) als infiltratiesystemen (infiltratiekratten, grindkoffers, e.d.) worden voorzien. Zo vindt iedereen het product dat het meest geschikt is voor haar/zijn specifieke situatie.

De exacte producten zijn nog niet bekend. Een werkgroep voor dit project zal hiervoor de keuzes maken.

Werkgroep

De leden van de werkgroep zullen samen beslissen welke producten aangeboden zullen worden binnen deze samenaankoop. Vervolgens wordt er een prijsvraag opgemaakt en kunnen verschillende leveranciers/aannemers zich aanmelden om de opdracht binnen te halen. Daarna worden de binnengekomen offertes bekeken en kiest de werkgroep met welke leverancier(s)/aannemer(s) we in zee gaan. Er zullen 3 à 4 digitale avondvergaderingen in de periode december 2022-maart 2023 plaatsvinden.

Interesse?

Deelname aan zowel deze samenaankoop als deze werkgroep is vrij voor elke geïnteresseerde burger, bedrijf of vereniging in Bekkevoort.
Via het vrijblijvende inschrijvingsformulier kan je aangeven of je interesse hebt om deel te nemen aan deze samenaankoop en of je zin hebt om deel uit te maken van de werkgroep.

Alle geïnteresseerden voor de werkgroep zullen in december 2022 gecontacteerd worden voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep. Een (of meer) opvang- en/of infiltratiesysteem bestellen kan vanaf zomer 2023 tot eind 2024.

Als je niet beschikt over internet of je nog vragen hebt over het project, contacteer dan de dienst omgeving of Interleuven (zie Info).

Info