Ruimingswerken waterlopen door provincie

Gepubliceerd op maandag 29 januari 2018 10 u.
Van 1 februari 2018 tot 31 maart 2018 laat de provincie oppervlakkige ruimingswerken uitvoeren aan de waterlopen die ze beheert in Bekkevoort.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Het gaat dus niet om slibruiminqen.

In Bekkevoort laat de provincie aan volgende waterlopen of waterloopvakken ruimingswerken uitvoeren:

  • Begijnebeek 
  • Tieltse Motte
  • Vijversloop
  • Rijnbeek
  • Terhageloop
  • Dorpswaterloop

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het bekken van het Demerbekken - deel Noord. Het bedrijf Geerts BVBA uit Hechtel-Eksel voert deze ruimingswerken uit.

Doorgang verlenen

De provincie wil de aandacht vestigen op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet, betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Info

Wendy Philippaers, deskundige bij de provinciale dienst waterlopen, volgt de uitvoering van deze werken op.
Voor eventuele meldingen en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken contacteer je haar best zo snel mogelijk: 016/26 75 67, wendy.philippaers@vlaamsbrabant.be