Grondige ruimingswerken aan Vijversloop in Bekkevoort voltooid

Gepubliceerd op woensdag 18 december 2019 8.28 u.
De provincie Vlaams-Brabant heeft de Vijversloop in Bekkevoort grondig geruimd om de normale waterafvoer te garanderen.

De ruimingswerken aan de Vijversloop in Bekkevoort waren noodzakelijk omdat er zich een sliblaag had afgezet die de waterafvoer kan belemmeren bij hevige regenval, wat kan leiden tot wateroverlast. Dankzij deze werken kan het water terug normaal afvloeien. 

De provincie Vlaams-Brabant schakelde¬†een aannemer in om het tracé van de Vijversloop tussen de Hulststraat en de Staatsbaan vrij te maken van het opgehoopte slib.

De werken namen drie weken in beslag. De grootste hoeveelheid slib bevond zich in het meest opwaartse gedeelte. De dikte van de sliblaag varieerde van 20 tot 70 centimeter. Over een lengte van ongeveer 1650 meter, tussen de Hulststraat en de Staatsbaan, werd bijna 1.100 ton slib verwijderd met de kraan en afgevoerd".

De totale kostprijs van de werken bedroeg 60.000 euro.

Gemeente tevreden

De gemeente is tevreden over de werkwijze van de uitgevoerde ruiming. Ook de omwonenden, die vooraf op de hoogte gesteld werden van de werken, waren tevreden over het verloop en het uiteindelijke resultaat.