Rioleringsproject Netelzeep: aangepaste verkeerssituatie vanaf 20 maart 2023

Gepubliceerd op maandag 20 maart 2023 8.46 u.
Vanaf maandag 20 maart 2023 (weersafhankelijk) start een nieuwe fase 1.3 in het rioleringsproject Netelzeep. Een aannemer start dan met riolerings- en wegenwerken op de Tiensebaan tussen Tiensebaan 85 en Meenselstraat 2b. Om alles vlot en veilig te laten verlopen wordt de verkeerssituatie aangepast.

Wat houdt de aangepaste verkeerssituatie in?

  • De Tiensebaan tussen nr 85 en Meenselstraat 2b wordt onderbroken voor alle verkeer, inclusief de zijstraat Heuvelstraat
  • Er is een omleiding voorzien via de Statiestraat (Tielt-Winge) / Halensebaan voor het doorgaand verkeer (-3,5T)
  • Er is ook een omleiding voorzien via Pamelenstraat / Steenbergstraat / Dries / Rode (Glabbeek) en Heibosstraat (Tielt-Winge)
  • Het zwaar verkeer moet een omleiding volgen via Statiestraat (Tielt-Winge) / N2
  • Op de Halensebaan (tussen nr. 152 en kruispunt met Oude Tiensebaan / Tiensebaan), Processiestraat, Leeuwkenstraat en Kiezegemstraat wordt een tonnagebeperking (3.5T) opgelegd met uitgezonderd plaatselijk verkeer (inclusief De Lijn)
  • Op het kruispunt Halensebaan / Tiensebaan / Oude Tiensebaan staan tijdelijke verkeerslichten
  • Voor voetgangers en fietsers is er een omleiding voorzien langs Heuvelstraat, Halensebaan en Statiestraat

Deze werken en dus ook deze aangepaste verkeerssituatie duren van 20 maart 2023 tot in de loop van december 2023. Nog uitgebreidere informatie en signalisatieplannen vind je in de politieverordening.

Sinds half maart 2023 is er ook een aangepaste omleiding voor het busverkeer van De Lijn.

Overzichtspagina rioleringsproject Netelzeep

De aannemer dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.