Rioleringsproject Netelzeep: aangepaste verkeerssituatie vanaf 5 juni 2023

Gepubliceerd op donderdag 1 juni 2023 10.51 u.
Vanaf 5 juni 2023 (weersafhankelijk) start een nieuwe fase 1.4 in het rioleringsproject Netelzeep. De aannemer start dan met riolerings- en wegenwerken in de Meenselstraat (Meenselstraat 2b tot grens Tielt-Winge). Om alles vlot en veilig te laten verlopen wordt de verkeerssituatie aangepast.

Wat houdt de aangepaste verkeerssituatie in?

  • De Meenselstraat tussen nr 2b en grens Tielt-Winge wordt onderbroken voor alle verkeer
  • Er is een omleiding voor de voetgangers en fietsers voorzien langs Heuvelstraat, Halensebaan en Statiestraat
  • Er is een omleiding voorzien via Statiestraat (Tielt-Winge) / Halensebaan voor het doorgaan verkeer (-3,5T)
  • Het zwaar verkeer moet een omleiding volgen via de Statiestraat (Tielt-Winge) / N2
  • Er is een omleiding voorzien via (Glabbeek) Pamelenstraat / Steenbergstraat / Dries / Rode /(Tielt-Winge) Heibosstraat
  • Op de Halensebaan (tussen nr. 152 en de Oude Tiensebaan/Tiensebaan), Processiestraat, Leeuwkenstraat en Kiezegemstraat wordt een tonnagebeperking (3.5T) opgelegd met uitgezonderd plaatselijk verkeer (inclusief De Lijn)
  • De tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Halensebaan / Tiensebaan / Oude Tiensebaan blijven staan tot eind december 2023 (= update)

De verkeerstoestand zal aangeduid worden via verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

Deze werken en dus ook deze aangepaste verkeerssituatie duren van 5 juni 2023 tot in de loop van december 2023. 

Sinds half maart 2023 is er ook een aangepaste omleiding voor het busverkeer van De Lijn.

Overzichtspagina rioleringsproject Netelzeep

De aannemer dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.