Punt 9 bubbelommetje – windturbines

Windturbines

In 2011 bouwde Aspiravi Samen cvba een windpark dat zich situeert op het grondgebied van de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort. Dat windpark telt 10 windturbines en produceert groene stroom equivalent aan het verbruik van 14.000 gezinnen.

In oktober 2018 werden er 2 nieuwe windturbines in gebruik genomen langs de E314 op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort. Deze windturbines produceren groene stroom voor 4.500 gezinnen en zullen een CO²-uitstoot van 7.200 ton per jaar vermijden.

In 2022 startte de bouw van 2 nieuwe windturbines (waar u zich nu bevindt) aan weerszijden van de E314, ter hoogte van de Veugelberg en Hertstraat. In mei werden de funderingswerken van de twee nieuwe turbines afgerond. De eigenlijke opbouw van beide turbines werd in juli uitgevoerd. In een volgende fase volgen nu de elektrische werken om de windturbines aan te sluiten op het openbaar net. Als alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines in het najaar van 2022 groene stroom produceren.

Jaarlijks zullen de twee nieuwe windturbines zo een 7.700 ton CO²-uitstoot vermijden. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. 

Aspiravi bouwt in Bekkevoort langs de E314 windturbines van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 58 meter. Het gaat om zeer performante machines, elk met een vermogen van 3,6 MW. Voor de bouw van de windturbines is een speciale kraan opgebouwd met een gieklengte van 141 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen.

Nadat de grote onderdelen in juni op de werf geleverd waren, zijn de beide windturbines in de weken daarna opgebouwd. De toren van de windturbines bestaat uit 4 stalen delen met een hoogte tussen 20 en 35 meter. Vervolgens werden de gondel (dit is het machinehuis) en de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel) gelift en geïnstalleerd. Tot slot werden ook de 3 wieken, elk met een lengte van 58 meter, gehesen en gemonteerd.

Dit brengt het totaal aantal windturbines op Bekkevoorts grondgebied op 5.

Dit bubbelommetje kwam tot stand met de steun van ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Deel deze pagina