Punt 8 bubbelommetje – Zozimus

Zozimus

Zozimus een groot jeugdverblijfcentrum (totale capaciteit 995 slaapplaatsen, zowel binnen als buiten) met zowel binnenverblijven als weiden die als kampterrein kunnen gebruikt worden.

In januari 2020 werd dit jeugdverblijfcentrum een pop-up asielcentrum voor vluchtelingen. Van 6 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 konden hier 112 mensen terecht, er werden vooral families met kinderen opgevangen. Een 10-tal medewerkers van Rode-Kruis Vlaanderen beheerden het noodopvangcentrum.

Dit bubbelommetje kwam tot stand met de steun van ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Deel deze pagina