Punt 05 en 06 bubbelommetje – schoolroute en fietsroutenetwerk

Schoolroute

Dagelijks fietsen heel wat leerlingen in Bekkevoort van en naar school. Een duidelijk overzicht van de meest veilige (fiets)routes naar school in Bekkevoort is dus belangrijk.

De gemeente Bekkevoort en de scholen binnen de gemeente werkten in de eerste helft van 2018 samen aan het project 'Route2School'. Via Route2School kregen inwoners de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Ook konden de inwoners mee nadenken over oplossingen. De gemeente en scholen willen immers samen met de burgers op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren.

Op 21 september 2018 stelde de gemeente de digitale schoolroutekaart Route2School officieel voor.

Fietsroutenetwerk

Het Vlaams fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Het BFF bestaat uit hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook lokale fietsroutes aan. Bovenlokale fietsroutes zijn routes voor fietsverplaatsingen voor woon-werk-, woon-school-, woon-winkelverkeer en recreatief verkeer.

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF):

 • Overschrijdt de gemeentegrenzen
 • Verbindt functionele punten: scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations en winkels
 • Opgebouwd uit:
  • fietssnelwegen en hoofdroutes (de ruggengraat van het netwerk)
  • bovenlokale routes (meest logische, kortste verbinding tussen twee punten)
  • alternatieve bovenlokale routes (rustige verbinding tussen twee punten)

Bovenlokaal Recreatief Fietsroutenetwerk (BRN):

 • Verbindt toeristische interessante attractiepolen: cultuurhistorische sites, evenementenplaatsen, woonkernen en stations
 • Volgt niet noodzakelijk de kortste routes, maar wel aantrekkelijke, veilige en comfortabele routes

Dit bubbelommetje kwam tot stand met de steun van ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Deel deze pagina