Punt 04 bubbelommetje – Chemin 47

Chemin 47 - trage wegenplan

Het lokaal bestuur Bekkevoort heeft een eigen trage wegen-actieplan. Dit plan werd in maart 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de opmaak van dit plan werd een heus participatietraject georganiseerd. Op zaterdag 6 mei 2017 werd het trage wegen-actieplan voorgesteld, in en rond het gemeentehuis, tijdens een slotfeest met o.a. een tentoonstelling.

Dit bubbelommetje kwam tot stand met de steun van ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Deel deze pagina