Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Gepubliceerd op woensdag 15 december 2021 8 u.
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.

Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Lees er meer over op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

Je kan van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. Je kan de nota downloaden op bovenstaande website, of inkijken bij de dienst omgeving op afspraak, bij het Departement Omgeving en bij het Team Mer in Brussel.

Opmerkingen

Bezorg je opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

Meer info

omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of het gratis nummer 1700.