Provinciebaan open voor verkeer vanaf vrijdagnamiddag 29 oktober 2021

Gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021 9.45 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwde de N29 (Provinciebaan) in Bekkevoort en Kortenaken tussen het op- en afrittencomplex aan de E314 en de grens met Glabbeek. Na 14 maanden wordt op vrijdagnamidag 29 oktober 2021 de N29 terug opengesteld voor verkeer.

AWV investeerde 7,5 miljoen euro voor een veiligere verbinding tussen Diest en Tienen en dit voor alle weggebruikers. Bij de herinrichting van deze drukke steenweg werd er extra aandacht besteed aan de actieve weggebruikers maar ook aan de gebruikers van het openbaar vervoer. Vanaf nu kunnen heel wat scholieren vlotter en veiliger fietsen en de zijstraten met o.a. het drukke kruispunt van de Klipgaardestraat met Halensebaan veiliger kruisen. Daarnaast kunnen automobilisten rekenen op een beter rijcomfort.”

In Bekkevoort en Kortenaken werden ingrijpende grond-, riolerings- en nutswerken uitgevoerd in coördinatie met Aquafin voor een investering van 500.000 euro (zit mee in totaalbedrag).

Verbeteringen Bekkevoort tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort (E314) en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan

In Bekkevoort werden gescheiden fietspaden aangelegd waar mogelijk en werden kopmuren vernieuwd en de grachten gereinigd om wateroverlast tegen te gaan. De nieuwe fietsoversteek met middeneiland en punctuele verlichting aan het drie meter brede dubbelrichtingsfietspad dat aangelegd werd ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314 is een extra pluspunt voor de fietsers. De op til zijnde trajectcontrole op de gehele gewestweg is een extra troef voor betere snelheidscontrole op de druk bereden Provinciebaan.

Verbeteringen Kortenaken van aan het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Halensebaan, de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat

Na de ingrijpende grondwerken, riolerings- en nutswerken wordt het regen- en afvalwater gescheiden afgevoerd in Kortenaken. Onder het kruispunt kan de Begijnenbeek vlot doorstromen via de nieuwe en bredere koker. Waar mogelijk zijn de grachten ook zoveel mogelijk open gelaten. De zone van aan het kruispunt van de steenweg met de Halensebaan en de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat, is nu veiliger ingericht. Een sterke verbetering van de herinrichting is dat dit kruispunt nu geregeld is met verkeerslichten en verkeersveiliger wordt door de aanpassing met linkse afslagstroken op de middenberm van de Tiensesteenweg. Daardoor kan het verkeer op de steenweg vlotter en veiliger afslaan naar zowel de Klipgaardestraat als de Halensebaan. Door de beveiliging van zebrapaden en fietsoversteekplaatsen met verkeerslichten hebben fietsers en voetgangers veilige punten om deze drukke gewestweg te kruisen. Beide bushaltes aan het kruispunt liggen dichtbij de nieuwe zebrapaden en zijn vernieuwd en verhoogd uitgevoerd, waardoor iedereen drempelloos kan instappen.

6 km nieuwe laag asfalt

De N29 kreeg ten slotte over 6 km van aan het complex E314 tot aan de grens met Glabbeek een nieuwe laag asfalt. Dit verhoogt het rijcomfort en het zorgt voor minder geluidshinder bij omwonenden.

Intense en positieve samenwerking tussen alle partners

In beide gemeenten werden ingrijpende werken uitgevoerd waarbij de volledige gewestweg tot op de fundering over 4 km in de projectzone opgebroken werd. Hoewel het technisch en qua planning niet eenvoudig was, omdat er in twee zones tegelijk werd gewerkt, zijn de werken toch vrij vlot gevorderd. Dat had alles te maken met de efficiënte coördinatie van de werken en de goede samenwerking tussen Aquafin, Wegen en Verkeer en de twee gemeentebesturen. Door de bijkomende “minderhinder-maatregelen” die door de twee gemeentebesturen ingevoerd werden, bleef de hinder zoveel mogelijk beperkt. De “bereikbaarheidsadviseur” van Wegen en Verkeer fungeerde tijdens de werken als aanspreekpunt voor de buren en zocht samen met de werfleiders en de aannemers oplossingen voor problemen i.v.m. bereikbaarheid en andere praktische zaken.

Inhuldiging

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fietst na de herfstvakantie in het gezelschap van een 80-tal leerlingen uit de 4 basisscholen van Assent, Bekkevoort, Waanrode en Wersbeek en vertegenwoordigers van de gemeenten op 8 november 2021 een deel van het vernieuwde gescheiden fietspad officieel open.