Protocollen en machtigingen

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

  • Protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen EcoWerf en gemeente Bekkevoort (link protocol)
  • Protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Vlaams Datanutsbedrijf met merknaam Athumi en de gemeente voor het Vastgoedinformatieplatform
  • Protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente voor het Vlaams Handhavingsplatform
  • Protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Vlaams gewest (Agentschappen Wonen in Vlaanderen en Binnenlands Bestuur) en het lokaal bestuur Bekkevoort voor de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekra├»ne
  • Protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agentschap Zorg en Gezondheid naar gemeente Bekkevoort┬á
  • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius cvba naar gemeente Bekkevoort
  • Beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten. (houdende wijzigingen tov de algemene machtiging SCFO 04/2017 van 9 maart 2017)
  • Beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 m.b.t. de aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013)
  • Beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 betreffende de aanvraag t.b.v. gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)

Deel deze pagina