Project 405 'begeleiding van kwetsbare groepen'

Gepubliceerd op woensdag 29 november 2017 10.41 u.

Project aangevraagd binnen de oproep ESF Vlaanderen 2014-2020 Oproep 405 "Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel".

Het betreft een activeringsproject voor SACHA (arbeidstrajectbegeleiding via OCMW). De doelstelling is om 80 cliënten intensief te begeleiden naar een gepaste tewerkstelling of opleiding. Er wordt een doorstroming beoogd van 40 deelnemers. Het moet hier gaan over de meest kwetsbare deelnemers.

Dit project werd ingediend voor de volledige cluster van 9 besturen.

Positieve beslissing projectvoorstel 7160 "SACHA - begeleiding kwetsbare groepen"

Organisatie: Europees Sociaal Fonds
Aanvraagdatum: 22/6/2017
Looptijd: 1/10/2017 – 31/12/2019
Subsidie: 114.158,18 euro

Bij OCMW Bekkevoort kan je op vrijdag op afspraak terecht voor arbeidstrajectbegeleiding, na doorverwijzing door de sociale dienst.