Afspraak grondgebiedzaken

De afdeling grondgebiedzaken wil nog beter inspelen op de vragen en de noden van de burgers door te werken via afspraken, op woensdag- en vrijdagvoormiddag (9u -12u). Op maandag (9u-12u), dinsdag (9u-12u) en donderdag (9u12u en 17u-20u) kan je nog altijd terecht aan het loket van de afdeling grondgebiedzaken in het @BEN-gebouw.

Maak hier je afspraak bij de afdeling grondgebiedzaken

-> graag 24u op voorhand

Waarvoor kan je terecht bij de afdeling grondgebiedzaken?

Je kan bij de afdeling grondgebiedzaken terecht voor allerlei inlichtingen en informatie betreffende bouwenverbouwenverkavelenstedenbouwkundige attesten, premies, gemeentelijk ruimtelijk structuurplanningsproces, verkeer en mobiliteit, milieu en patrimonium.

Deze afdeling grondgebiedzaken leidt en coördineert ook de openbare werken (onderhoud van de wegen, openbare gebouwen en beheer openbaar groen). 

Werken via afspraken heeft tal van voordelen

  • Je moet niet wachten aan het loket. Je bent altijd als eerste aan de beurt
  • Service op maat van de burger
  • Zowel jij als de medewerker kunnen zich goed voorbereiden op je aanvraag en het gesprek.
  • Het zorgt voor de nodige discretie (bij privé-aangelegenheden)

Wat breng je mee tijdens een afspraak?

Om jou een duidelijk en volledig antwoord te geven, vraagt de afdeling grondgebiedzaken om volgende zaken mee te brengen:

  • Adres en kadastrale gegevens van het goed
  • Liggings- en/of kadasterplan
  • Duidelijke foto’s
  • Uitgetekend voorstel met vermelding van afmetingen
  • Duidelijk beeld van de reeds aanwezige bebouwing