Energielening+ (voor renovatie van geërfde of geschonken niet-energiezuinige woning of appartement)

Hebt u een niet-energiezuinige woning of appartement verworven door erfenis of schenking sinds 1-1-2021? En bent u van plan de woning of het appartement grondig te renoveren binnen de 5 jaar? Dan kunt u tot 31 augustus 2022 in aanmerking komen voor de renteloze Energielening+.

Voorwaarden

 • De Energielening+ wordt stopgezet vanaf 1 september 2022. Vanaf dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor Mijn VerbouwLening (afhankelijk van inkomen).
 • De Energielening+ is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie vanaf 2021 erft of geschonken krijgt. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. De datum van het overlijden bepaalt de datum van de erfenis (= ‘openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  (Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie heeft gekocht vanaf 2021, komt dus niet in aanmerking voor deze Energielening+. Wie voor die aankoop een hypothecair krediet aangaat, kan bij de kredietgever naast dat hypothecair krediet wel een renteloos renovatiekrediet afsluiten.)
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De woning of het appartement moet op het ogenblik van de erfenis of de schenking een slechte energieprestatie hebben en zal grondig gerenoveerd moeten worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen.
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het EPC dat de slechte energieprestatie bewijst moet opgemaakt zijn vanaf 2019.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Deze renteloze Energielening+ heeft een maximumbedrag van 60.000 euro en een looptijd van maximaal 20 jaar.
 • Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting (namelijk een beter EPC-label) niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

Hoe aanvragen ?

Voor de Energielening+ (of Mijn VerbouwLening vanaf 1 september 2022) kunt u contact opnemen met het Energiehuis voor uw gemeente. Het Energiehuis kent de leningen toe.

Kostprijs

Maximaal ontleningsbedrag voor woning of appartement dat vanaf 2021 verworven is door erfenis of schenking
EPC-label
vóór renovatie
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Maximaal ontleningsbedrag
Energielening+
Woning
met EPC-label E of F
EPC-label C 30.000 euro
EPC-label B 45.000 euro
EPC-label A 60.000 euro
Appartement
met EPC-label D, E of F
EPC-label B 30.000 euro
EPC-label A 45.000 euro

Reglement

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 08-07-2022

Deel deze pagina