EPB-eisen

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energieprestatienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

Voorwaarden

De EPB-eisen hangen af van

 • de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, ...)
 • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, ...)
 • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

De EPB-eisen werden en worden in de loop der jaren steeds strenger. Sinds 2021 worden alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' gebouwd.

Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing?

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

 • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006
  en waarvoor de medewerking van een architect vereist is
 • én die verwarmd of gekoeld worden.
  Hierbij wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.

Op de EPB-pedia vindt u alle details over wanneer men EPB-plichtig is (per periode van de vergunningsaanvraag).
De EPB-plicht geldt niet als er voor het gebouw of het werk een vrijstelling geldt (zie Uitzonderingen hieronder).

Aan welke EPB-eisen moet het bouwproject voldoen?

Online EPB-wegwijzer

U kunt de online EPB-wegwijzer (op de EPB-pedia) gebruiken. Door meerdere specifieke gegevens in te vullen, komt u te weten of u EPB-plichtig bent en op welke vlakken uw bouwproject aan de EPB-eisen moet voldoen.

Overzichten

De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

 • bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, horeca, winkel, ziekenhuis, industrieel gebouw, landbouwbedrijf, ...), voor meer info, zie: Bestemmingen (op EPB-pedia)
 • aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie of ingrijpende energetische renovatie), voor meer info zie: Aard van de werken (op EPB-pedia)
 • jaar van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.
  Het jaar waarin u een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is.
  De aanvraagdatum vindt u op het ontvangstbewijs van de gemeente of op het postbewijs bij aangetekende verzending.
  Op de EPB-pedia vindt u
  • EPB-eisen bij bouwaanvraag melding vanaf 2025
  • EPB-eisen bij bouwaanvraag melding in 2023 en 2024
  • EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2022
  • EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2021
  • Bouwaanvraag/melding vóór 2021? Zie overzichten van EPB-eisen per jaar sinds 2006.

EPB-eisen op verschillende vlakken

Voor nieuwbouw-wooneenheden zijn er onder meer EPB-eisen voor energieprestatie, uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Maar er zijn ook nog andere EPB-eisen. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de bouwaanvraag of melding, kunnen er EPB-eisen zijn voor volgende zaken.

 • Thermische isolatie (S-peil, K-peil, U-waarde en R-waarde, ...)
  • Sinds 2018 is in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen het K-peil en de Netto-EnergieBehoefte (NEB) vervangen door het S-peil.
   Dat S-peil (of 'schilpeil') geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). Sinds 2022 moet S28 gehaald worden. Om een woning een voldoende laag S-peil te doen behalen, is een luchtdichtheidstest ('blowerdoortest') nodig.
  • Op EPB-pedia vindt u meer details over S-peil, K-peil, U-waarde en R-waarde, ...
 • Binnenklimaat
  • Ventilatie. Voor meer info, zie: Ventilatie-eisen (op EPB-pedia)
  • Beperken van het risico op oververhitting. Voor meer info, zie: Beperken van oververhitting (op EPB-pedia).
 • Bij renovatie en bij industrie-nieuwbouw
  • Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer)
 • Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie
  • Energieprestatie
   • Maximaal E-peil
   • Netto-energiebehoefte voor verwarming. Voor meer info, zie: Netto-energiebehoefte voor verwarming (EPB-pedia)
  • Minimumaandeel hernieuwbare energie

Hoe aanvragen ?

Het behalen van de EPB-eisen is een onderdeel van de procedure van de energieprestatieregelgeving (EPB) bij nieuwbouw of renovatie.

De EPB-aangifteplichtige kan een boete krijgen als er niet voldaan is aan 1 of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.
Voor meer info, zie: Controles en boetes (op EPB-pedia).

Uitzonderingen

Op de EPB-pedia vindt u een overzicht van gebouwen of werken die kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen.

Onder meer voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.

 • Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
 • Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
 • Technische werken, terreinaanlegwerken, ...
 • Industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.
 • ...

Deel deze pagina