De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket)

Voor kinderen die vanaf 1 januari 2019 een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zoals een handicap of aandoening, biedt de zorgtoeslag extra ondersteuning.

Wie voor 1 januari 2019 al een verhoogde kinderbijslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte kreeg, blijft deze behouden. Hetzelfde systeem wordt ook in het Groeipakket overgenomen voor kinderen geboren ná 1 januari 2019.

Voorwaarden

  • Elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en een handicap of aandoening heeft en aan de volgende voorwaarden voldoet, kan deze zorgtoeslag krijgen.

Sinds 1 januari 2019 beoordeelt een door Opgroeien erkende arts de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Hoe aanvragen ?

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan uw uitbetaler. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Opgroeien en zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. Vervolgens bezorgt Opgroeien het resultaat van de beoordeling aan de uitbetaler. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

De zorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand. Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari de zorgtoeslag van januari.

Gezinnen die voor 1 januari 2019 verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvingen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

Kostprijs

Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt afhankelijk van zijn ondersteuningsnood, een bedrag tussen 84,02 en 560,10 euro.

Ernst van de aandoeningBedrag per maand in euro
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 84,02
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 111,89
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 261,11
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 255,99
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 431,01
12 - 14 punten over de drie pijlers 431,01
15 - 17 punten over de drie pijlers490,09
18 - 20 punten over de drie pijlers525,10
+20 punten over de drie pijlers560,10

Deel deze pagina