De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket)

Voor kinderen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zoals een handicap of aandoening, biedt de zorgtoeslag (vroeger verhoogde kinderbijslag) extra ondersteuning.

Voorwaarden

Een kind kan een zorgtoeslag ontvangen als:

Sinds 1 januari 2019 beoordeelt een door Opgroeien erkende arts de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag. Lees meer over de puntenberekening in de medisch-sociale schaal.

Wie voor 1 januari 2019 al een verhoogde kinderbijslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte kreeg, blijft deze behouden. Hetzelfde systeem wordt ook in het Groeipakket overgenomen voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019.

Hoe aanvragen ?

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan uw uitbetaler. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Opgroeien. Zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. Vervolgens bezorgt Opgroeien het resultaat van de beoordeling aan de uitbetaler. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

Sinds 8 februari 2022 verloopt de evaluatie van de ondersteuningsnood grotendeels digitaal. Activeert u de eBox, dan verloopt alle verdere communicatie via uw eBox, dat is sneller en veiliger.

Nadat u uw uitbetaler contacteerde, ontvangt u een uitnodiging van Opgroeien in uw eBox om u aan te melden op het portaal Mijn Kind en Gezin digitaal. Het aanmelden op het digitaal portaal moet gebeuren door de ouder of persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket. Indien er geen sprake is van een geactiveerde eBox, verloopt de verdere communicatie per post.

De zorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: u ontvangt op 8 februari de zorgtoeslag van januari.

Gezinnen die voor 1 januari 2019 verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvingen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

De evaluatie ondersteuningsnood gebeurt aan de hand van de medisch-sociale schaal. Hierin worden punten gegeven op de 3 pijlers. Er is zorgtoeslag vanaf er 6 punten zijn in het totaal of 4 punten in pijler 1. De startdatum begint wanneer bovenstaande van toepassing is. Soms kan een diagnose in het verleden gesteld zijn, maar is er nog niet voldoende therapie of behandeling opgestart of is de ondersteuningsnood nog niet hoog genoeg waardoor ze nog niet aan 6 punten komen. De beslissing kan inderdaad tot 5 jaar in de tijd teruggaan.

Kostprijs

Financieel voordeel

Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt afhankelijk van zijn ondersteuningsnood, een bedrag tussen 87,41 en 582,73 euro.

Ernst van de aandoeningBedrag per maand in euro
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 89,16
6-8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 118,74
9-11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler277,09
6-8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 457,39
9-11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 457,39
12-14 punten over de drie pijlers 457,39
15-17 punten over de drie pijlers520,09
18-20 punten over de drie pijlers557,24
+20 punten over de drie pijlers594,38

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Deel deze pagina