Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Of aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden?

Zodra u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u jonger dan 65 jaar zijn of al voor uw 65ste erkend zijn bij het VAPH. In dat laatste geval moeten de gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen bedoeld zijn voor dezelfde aandoening als vóór uw 65ste verjaardag. 

Verder moet u in Vlaanderen wonen of verblijven. Met Vlaanderen worden de 5 vlaamse provincies en de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.

Hoe aanvragen ?

Voor een tegemoetkoming aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen. Dit dient u, samen met een dossier, in bij het VAPH. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u uw hulpmiddel huren of aankopen. Daarna vraagt u een terugbetaling aan bij het VAPH. 

Op de website van het VAPH vindt u de volledige procedure voor de tegemoetkoming voor hulpmiddelen

Reglement

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.

Deel deze pagina