Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. Dit budget kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen. Met het budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen.

Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van de persoonsvolgende financiering.

Voorwaarden

U kunt een Persoonsvolgend Budget aanvragen vanaf 17 jaar. U kunt het budget combineren met:

  • tegemoetkomingen van andere instanties (bv. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het ziekenfonds,... )
  • tussenkomsten van het VAPH voor de aanschaf van hulpmiddelen.

Hoe aanvragen ?

Om een persoonsvolgend budget te ontvangen moet u een aanvraagprocedure bij het VAPH doorlopen. Als uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget is goedgekeurd, en het budget is opgestart, moet u overeenkomsten met ondersteuners afsluiten en registreren. Nadien kunt u de gemaakte kosten indienen bij het VAPH, en worden deze kosten terugbetaald. 

In bepaalde situaties is er nood aan onmiddellijke ondersteuning. U vindt meer informatie over de spoedprocedure op de website van het VAPH. De spoedprocedure bij een noodsituatie wordt binnen de 10 werkdagen behandeld. 

Kostprijs

Het persoonsvolgend budget is een gepersonaliseerd budget per jaar. Dit budget kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro, of een puntenaantal. In welke budgetcategorie iemand terecht komt, hangt af van de noden.

Deel deze pagina