Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker helpt bij het opsporen van dikkedarmkanker door een thuistest, bij mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar.

Dikkedarmkanker ontwikkelt zich langzaam. Het duurt gemiddeld 10 jaar voordat een poliep (een uitstulping in de wand van de dikke darm) een kwaadaardig gezwel wordt. Hierdoor kan dikkedarmkanker in veel gevallen vroegtijdig worden opgespoord, vaak zelfs nog vóór er echt sprake is van kanker.

Voorwaarden

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is beperkt tot mensen van 50 tot en met 74 jaar.

U wordt niet uitgenodigd:

  • Als uw stoelgang de voorbije twee jaar al werd onderzocht.
  • Als u de voorbije tien jaar een kijkonderzoek (volledige coloscopie) van de dikke darm onderging.
  • Als u de voorbije vier jaar een virtuele coloscopie van de dikke darm hebt gehad.

U kunt online nagaan wanneer u wordt uitgenodigd, door uw geboortejaar op te geven (rechts van de pagina).

Hoe aanvragen ?

U krijgt per post een test voor de stoelgang toegestuurd. Het staal dat u met deze test afneemt, stuurt u met een (vooraf gefrankeerde) omslag naar het labo. Het labo gaat dan na hoeveel (onzichtbaar) bloed er aanwezig is in het staal.

U en uw huisarts ontvangen binnen de 14 dagen een resultaatsbrief van de test.

Hebt u meer dan een bepaalde hoeveelheid bloed in de stoelgang, dan is de test afwijkend. Er is dan nog geen sprake van kanker, maar uw huisarts zal u wel verwijzen naar een specialist voor een kijkonderzoek van de darm (coloscopie).

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bevolkingsonderzoek zelf is gratis. Als een coloscopie en eventueel een verdere behandeling nodig is, gebeurt dit aan het gebruikelijke tarief binnen de ziekteverzekering.

Reglement

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).

Deel deze pagina