Medisch-sociale toelage voor volwassenen met een handicap

De medisch-sociale toelage is een jaarlijkse toelage voor volwassenen met een handicap.

Voorwaarden

De persoon met een handicap:

  • is ouder dan 21 jaar
  • heeft een handicap van minstens 66 % (te bewijzen met een attest van erkenning van handicap uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid)
  • verblijft niet in een tehuis of inrichting.

Deel deze pagina