Vakantieschakel

Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hun onmogelijk of moeilijk maken om vakantie te nemen.

Toerisme Vlaanderen probeert die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te maken voor iedereen. Voor mensen met een laag inkomen is er het vakantieaanbod van Iedereen Verdient Vakantie. Maar vakantiegangers ondervinden ook nog andere drempels dan de puur financiële. Mogelijk is er extra ondersteuning vereist, bijvoorbeeld vanwege een zorgbehoefte, een medische belemmering zoals een allergie, een fysieke of mentale beperking, een psychische kwetsbaarheid of een gebrek aan vervoer. Concrete vragen die vakantiegangers kunnen stellen, zijn bijvoorbeeld:

  • in welk verblijf kan ik met mijn hond terecht?
  • ik wil naar de kust, maar ik heb om de twee dagen nierdialyse nodig.
  • mijn zoon heeft autisme en ik zoek een verblijf met prikkelarme kamers.

Via het digitale platform vakantieschakel.be krijgen vakantiegangers die een bepaalde drempel ervaren om met vakantie te gaan, de kans om hun specifieke vragen en noden te formuleren. Via het platform komen ze meteen in contact met toeristische aanbieders en sociale organisaties die openstaan voor zulke niet-alledaagse vragen en mogelijk een oplossing bieden. Van hun kant kunnen die toeristische uitbaters en sociale organisaties ook zelf hun vakantiedrempel-aanbod bekendmaken.

Hoe aanvragen ?

Stel uw vraag op het platform vakantieschakel.

Vul het formulier in of laat u daarbij begeleiden door een organisatie in uw buurt. De vakantieschakelaar:

  • bekijkt uw vraag en neemt contact met u op via telefoon of mail
  • verspreidt uw vraag of uw aanbod in het netwerk
  • volgt uw vraag op en zoekt met u naar een oplossing binnen het netwerk.

U mag ook mailen of bellen.

Kostprijs

Vakantieschakel is een gratis dienstverlening.

Deel deze pagina