Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Meer info

Stekelbees vangt in de gemeente Bekkevoort kinderen van 2,5 tot 12 jaar voorschools op vanaf 7u tot 8.30u. Naschools kunnen de kinderen er terecht vanaf een kwartier nadat de school uit is tot 18.30u. Woensdagnamiddag worden de kinderen vanaf 11.50u opgevangen in de hoofdlocatie in Bekkevoort tot 18.30u.Tijdens de snipperdagen en vakantiedagen is er opvang vanaf 7u tot 18.30u. Stekelbees werkt met geschoolde kinderbegeleidsters. Zij staan in voor de dagelijkse opvang. Een coördinator begeleidt en ondersteunt de begeleidsters. Samen zijn ze verantwoordelijk om een kwalitatieve opvang te verzekeren die voldoet aan de normen van de Vlaamse Overheid en Kind en Gezin. Tijdens de woensdagnamiddag, snipperdagen en schoolvakanties biedt Stekelbees activiteiten aan waar kinderen vrij kunnen aan deelnemen. Naschools is er de mogelijkheid om huiswerk te maken. Kinderen worden niet verplicht huiswerk te maken aangezien opvang een vrije tijdsmoment is. Tijdens het vrij spel kunnen kinderen terecht in verschillende speelhoeken en is er een gevarieerd spelaanbod ter beschikking van de kinderen. De begeleidsters begeleiden het vrij spel en spelen samen met de kinderen. Voordat kinderen gebruik kunnen maken van Stekelbees, moet je hen inschrijven. Hiervoor nemen de ouders best contact op met de coördinator. De coördinator kan je steeds contacteren als je vragen of opmerkingen heeft. Stekelbees is te bereiken: 


• Opvanglocatie Bekkevoort (@BEN - nieuwbouw gemeentehuissite)

Eugeen Coolsstraat 17b, 3460 Bekkevoort 

Tel. 0475/63 03 84

• Opvanglocatie Assent

Oude Jongensschool, Minnestraat, 3460 Assent 

Tel. 013/32 78 64

• Opvanglocatie Molenbeek-Wersbeek

Halensebaan 102, 3461 Molenbeek-Wersbeek 

Tel. 0470/07 76 78 


Info

Karin Pynebrouck 

Coördinator 

0473/63 53 29 

Eugeen Coolsstraat 17b, 3460 Bekkevoort


Ferm Kinderopvang vangt kinderen van 2,5 tot 12 jaar voorschools op vanaf 7u tot 8.30u. Naschools kunnen de kinderen er terecht vanaf een kwartier nadat de school uit is tot 18.30u. Op woensdagnamiddag worden de kinderen vanaf 11.50u opgevangen in de hoofdlocatie in Bekkevoort tot 18.30u. Tijdens de snipperdagen en vakantiedagen is er opvang vanaf 7u tot 18.30u in de hoofdlocatie.

Ferm Kinderopvang werkt met geschoolde kinderbegeleiders. Zij staan in voor de dagelijkse opvang. De verantwoordelijke Karin Pynebrouck begeleidt en ondersteunt de begeleiders. Samen zijn ze verantwoordelijk om een kwalitatieve opvang te verzekeren die voldoet aan de normen van de Vlaamse overheid en Opgroeien (Kind en Gezin).

Tijdens de woensdagnamiddag, snipperdagen en schoolvakanties biedt Ferm Kinderopvang activiteiten aan waar kinderen vrij kunnen aan deelnemen. Naschools is er de mogelijkheid om huiswerk te maken. Kinderen worden niet verplicht huiswerk te maken aangezien opvang een vrijetijdsmoment is. Tijdens het vrij spel kunnen kinderen terecht in verschillende speelhoeken en is er een gevarieerd spelaanbod ter beschikking van de kinderen. De begeleiders begeleiden het vrij spel en spelen samen met de kinderen. Bij Ferm Kinderopvang wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld. Voordat kinderen gebruik kunnen maken van Ferm Kinderopvang, moeten ze ingeschreven worden. Hiervoor contacteren de ouders best de verantwoordelijke.
De kinderopvang is te bereiken: 

 • Verantwoordelijke Karin Pynebrouck
  Tel. 0473/63 53 29
  bko.bekkevoort@samenferm.be
 • Opvanglocatie Bekkevoort (@BEN-gebouw gemeentehuissite)
  Eugeen Coolsstraat 17b, 3460 Bekkevoort 
  Tel. 0475/63 03 84
 • Opvanglocatie Assent
  Oude Jongensschool, Minnestraat, 3460 Assent 
  Tel. 013/32 78 64 of 0476/47 03 42
 • Opvanglocatie Molenbeek-Wersbeek
  Halensebaan 102, 3461 Molenbeek-Wersbeek 
  Tel. 0470/07 76 78 

Deel deze pagina