Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Stekelbees vangt in de gemeente Bekkevoort kinderen van 2,5 tot 12 jaar voorschools op vanaf 7u tot 8.30u. Naschools kunnen de kinderen er terecht vanaf een kwartier nadat de school uit is tot 18.30u. Woensdagnamiddag worden de kinderen vanaf 11.50u opgevangen in de hoofdlocatie in Bekkevoort tot 18.30u.Tijdens de snipperdagen en vakantiedagen is er opvang vanaf 7u tot 18.30u. 

Stekelbees werkt met geschoolde kinderbegeleidsters. Zij staan in voor de dagelijkse opvang. Een coördinator begeleidt en ondersteunt de begeleidsters. Samen zijn ze verantwoordelijk om een kwalitatieve opvang te verzekeren die voldoet aan de normen van de Vlaamse Overheid en Kind en Gezin. 

Tijdens de woensdagnamiddag, snipperdagen en schoolvakanties biedt Stekelbees activiteiten aan waar kinderen vrij kunnen aan deelnemen. Naschools is er de mogelijkheid om huiswerk te maken. Kinderen worden niet verplicht huiswerk te maken aangezien opvang een vrije tijdsmoment is. Tijdens het vrij spel kunnen kinderen terecht in verschillende speelhoeken en is er een gevarieerd spelaanbod ter beschikking van de kinderen. De begeleidsters begeleiden het vrij spel en spelen samen met de kinderen. 

Voordat kinderen gebruik kunnen maken van Stekelbees, moet je hen inschrijven. Hiervoor nemen de ouders best contact op met de coördinator. De coördinator kan je steeds contacteren als je vragen of opmerkingen heeft. 


Stekelbees is te bereiken: 

 • Verantwoordelijke Karin Pynebrouck
  Tel. 0473/63 53 29
 • Opvanglocatie Bekkevoort (@BEN-gebouw gemeentehuissite)
  Eugeen Coolsstraat 17b, 3460 Bekkevoort 
  Tel. 0475/63 03 84
 • Opvanglocatie Assent
  Oude Jongensschool, Minnestraat, 3460 Assent 
  Tel. 013/32 78 64 of 0476/47 03 42
 • Opvanglocatie Molenbeek-Wersbeek
  Halensebaan 102, 3461 Molenbeek-Wersbeek 
  Tel. 0470/07 76 78