Vergunning vuurwerk

De burgemeester verleent geen toelatingen voor vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode 2023-2024 en er zal strenger worden toegezien op het naleven van dit verbod.

Lees meer over dit verbod

 

Voorwaarden vuurwerk volgens GAS-reglement

 • Je hebt een vergunning/toelating nodig van de burgemeester. De burgemeester zal echter geen toelatingen verlenen tijdens de eindejaarsperiode 2023-2024 en er zal strenger worden toegezien op het naleven van dit verbod.
 • Enkel geluidsarm vuurwerk mag gebruikt worden.
 • Het vuurwerk mag enkel door meerderjarige personen worden afgestoken. Je moet alle
  mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om brand en ongevallen te vermijden en het nodige toezicht op het vuurwerk houden.
 • Verwittig tijdig (liefst enkele dagen van vooraf) buren of omwonenden zodat zij maatregelen kunnen treffen voor huisdieren, paarden en dergelijke.
 • Ontsteek het vuurwerk op voldoende veilige afstand van personen, gebouwen, beplantingen, voertuigen en dergelijke. Zoek bij voorkeur een open plaats buiten de bebouwde kom, maar respecteer minimaal een straal van 30 meter.
 • Ontsteek geen vuurwerk in de onmiddellijke nabijheid van brandbare materialen (tentzeilen, parasols, feestversiering, vuilnisbakken of gelijkaardig). Houd toeschouwers en zeker minderjarigen op veilige afstand (minimaal 6 meter).
 • Zorg ervoor dat je altijd voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand hebt. Zet deze op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats. Grijp in bij het minste gevaar.
 • Zorg voor een mobiel telefoontoestel met de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) daarin geprogrammeerd en eventuele andere hulpdiensten en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de exacte locatie (straat, plein, terrein) van het vuurwerk.
 • Een (bijkomende) verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen eventuele materiële en persoonlijke schade wordt ten zeerste aanbevolen. Je blijft verantwoordelijk voor eventueel aangerichte schade.

Hoe omgaan met vuurwerk?

 • Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, bijvoorbeeld in een blikken trommel.
 • Stop vuurwerk nooit in de zakken van je jas of broek.
 • Lees voor het gebruik van vuurwerk de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
 • Draag goede kleding: beter géén nylon en géén capuchon.
 • Gebruik een aansteeklont om het vuurwerk mee aan te steken.
 • Houd brandwonden minstens 10 minuten onder koel stromend water.
 • Zet vuurpijlen in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang
  zijn als de stok van de vuurpijl.
 • Maak lontjes vrij.
 • Houd afstand: 6 meter is een veilige afstand.
 • Houd brandend vuurwerk niet in de hand, maar leg het op de grond voordat je het aansteekt.
 • Gooi nooit in de richting van mens of dier.
 • Weigert vuurwerk: steek het niet voor een tweede keer aan, want het kan dan meteen
  ontploffen!

Vraag online aan

Maak een afspraak

Kostprijs

De aanvraag van deze vergunning is gratis. 

Deel deze pagina