Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Als je werken uitvoert aan en rond gebouwen in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voorwaarden

Of voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Hoe aanvragen ?

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor jou opmaken.

Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Wat kost deze vergunning?

Deze vergunning waarbij geen openbaar onderzoek vereist is, kost € 50. Indien dit wel het geval is, dan bedraagt de kostprijs € 75. In beide gevallen wordt dit bedrag vermeerderd met de kosten van de nodige aangetekende zendingen.

Wat zijn de stappen bij de gemeente?

 1. Het dossier wordt ingediend bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).
 2. Bij volledigheid van het dossier wordt een ontvangstbewijs opgemaakt. 
 3. De aanvraag kan, indien de wetgeving dit bepaalt, onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. 
 4. De aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan mogelijke adviesinstanties (Landbouw en visserij, Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, Onroerend Erfgoed ...). 
 5. In sommige gevallen zal je aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor advies voorgelegd worden aan Ruimte Vlaanderen. 
 6. Na het afronden van het vooronderzoek neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing. 
 7. Binnen de 30 dagen na ontvangst van je (weigering van) stedenbouwkundige vergunning kan je een beroep indienen bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De hiervoor te volgen procedure zal vermeld staan in je beslissingsdocument.

Deel deze pagina