Jaarlijkse bijslag bij het kindergeld (schoolpremie)

Om de schoolkosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen dragen, ontvangt u jaarlijks éénmalig een bijslag bij het kindergeld van juli. U ontvangt deze premie ook voor baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.

Voorwaarden

Uw kind heeft recht op kinderbijslag in de maand juli.

Hoe aanvragen ?

Het kinderbijslagfonds betaalt automatisch de jaarlijkse bijslag uit als uw kind recht heeft op kinderbijslag in de maand juli. U hoeft daarvoor niets te doen.

De jaarlijkse bijslag wordt betaald aan de persoon die de kinderbijslag van de maand juli krijgt. Meestal ontvangt de moeder de kinderbijslag.

Meer informatie over de jaarlijkse bijslag vindt u op de website van Famifed.

Kostprijs

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind op 1 juli en van het recht op een sociale toeslag.

Deel deze pagina