EcoWerf

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten (waaronder Bekkevoort) en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven. 

EcoWerf is het intergemeentelijke milieubedrijf Oost-Brabant.

De deelnemende gemeenten vertrouwen EcoWerf de uitvoering van hun afvalbeleid toe. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 421.000 inwoners. In dit afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden:

  1. Afvalpreventie
  2. Afvalinzameling
  3. Afvalverwerking

De statuten en meer info staan online op de pagina https://www.ecowerf.be/over-ecowerf.

Deel deze pagina