Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede

Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

Hoeveel bedraagt de premie?

De tussenkomst bedraagt 90% van de kostprijs, met een maximum van € 150 per kind of jongere. Dit geldt enkel voor het niet terugbetaalde gedeelte door het ziekenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het kind/de jongere is inwoner van de gemeente Bekkevoort
 • Het kind/de jongere heeft de leeftijd van 26 jaar nog niet bereikt
 • De aanvrager heeft een netto gezinsinkomen (loon, uitkering, alimentatie, tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ...) dat niet hoger is dan 150 % van de overeenstemmende categorie van het leefloon.
  Onder gezin wordt verstaan de ouders en stiefouders van hetzelfde huishouden.
  Van deze inkomensvoorwaarde kan afgeweken worden indien men in collectieve
  schuldbemiddeling of in budgetbeheer is bij een erkende instantie én het OCMW heeft vastgesteld dat u de factuur niet kan betalen.
  Bij de berekening van de inkomensgrenzen wordt geen rekening gehouden met de Vlaamse zorgverzekering, eindejaarstoelage, vakantiegeld, kinderbijslag, studietoelage, inkomsten uit leercontract en vakantiewerk.
 • De betaling van het lidmaatschap, de activiteit, de consultatiekosten, de uitrusting of de benodigdheden is gedaan tussen 1 januari en 31 december van het lopende kalenderjaar.
 • De aanvraag dient te gebeuren vóór 15 januari van het daaropvolgende kalenderjaar

Waarvoor kan je de premie aanvragen?

Deze premie heeft als doel kinderen en jongeren die het financieel wat moeilijker hebben meer mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan het sociale, culturele en sportieve gebeuren.

Het lokaal bestuur Bekkevoort komt gedeeltelijk tussen in de kosten voor:

 • Lidmaatschap en activiteiten van een feitelijke vereniging of vzw, bv. sportclub, jeugdbeweging, of culturele vereniging
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten
 • Inschrijving en activiteiten van het deeltijds kunstonderwijs (muziek, woord, beeldende kunst, ballet …)
 • Benodigdheden en uitrusting voor bovenstaande activiteiten
 • Deelname aan schoolreizen, museumbezoek, reis einde middelbaar
 • Deelname aan het dagtoerisme, groepsreizen en jeugdkampen

De volledige lijst van zaken die in aanmerking komen voor deze premie, kan je verkrijgen bij de sociale dienst.

Waar kan je de premie aanvragen?

Wil je nog meer informatie over de toekenningsvoorwaarden of wil je een aanvraag tot het bekomen van deze premie indienen?

Neem contact op met de sociale dienst.
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst helpen je graag verder.

Wat breng je mee om je aanvraag te doen?

 • Je inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden (o.a. loonbrief, bankrekeninguittreksels, attest vakbond/ziekenfonds met het netto dagbedrag, tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid en dergelijke)
 • Het vonnis van het onderhoudsgeld
 • De rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van het ontvangen onderhoudsgeld
 • Het bewijs van betaling EN het bewijs van deelname/inschrijving van de sociale en culturele en sportieve manifestatie en verenigingen
 • Het bewijs van betaling van de uitrusting/benodigdheden
 • Het overzicht van het niet terugbetaalde gedeelte van de mutualiteit (remgeld)

Deel deze pagina