Inkomensgarantie voor ouderen

Vraag online aan

Hoe kan jij je pensioen of een IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

  • Via de gratis Pensioenlijn 1765.
    Bel 1765, kies Nederlands en druk 3 en 1.
    Zo kan je de documenten met de hulp met van de experten van de pensioendienst invullen

Wacht niet om je pensioen of IGO aan te vragen tot na de coronacrisis!


De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Hoe aanvragen ?

In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO.

Meer informatie over het aanvragen van uw pensioen en/of de IGO vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat u kunt ontvangen, is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.

Deel deze pagina