Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing

Elke uitbater van een inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, is objectief aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door een brand of een ontploffing in de inrichting. Daarom moet een uitbater, voorafgaand aan de (her)opening van de inrichting, gedekt zijn door een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing.

Voorwaarden

Het begrip ‘gewoonlijk voor het publiek toegankelijk’ veronderstelt een regelmatig terugkomende omstandigheid, ook al wordt het publiek er maar onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Concreet is een inrichting ‘gewoonlijk toegankelijk’ als één van de volgende grenzen (van het toegankelijk stellen) overschreden wordt:

 • 12 keer per jaar
 • 2 keer per maand
 • 2 opeenvolgende dagen
 • 24 dagen per jaar.

Categorieën

Categorieën van inrichtingen die verplicht deze verzekering moeten hebben:

 1. de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 2. de restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt
 3. de hotels en de motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 4. de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben
 5. de jeugdherbergen
 6. de artistieke cabarets en de circussen
 7. de bioscopen en theaters
 8. de casino’s
 9. de culturele centra
 10. de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 11. de sportzalen
 12. de schietstanden
 13. de stadions
 14. de handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen
 15. de gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt
 16. de opblaasbare structuren
 17. de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m²
 18. de pretparken
 19. de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen
 20. de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden
 21. de inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 22. de kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt
 23. de stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens
 24. de gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt
 25. de gebouwen van de hoven en rechtbanken.

Geldigheidsduur

De verzekering is slechts geldig voor zover er sprake is van een tijdige betaling van de vereiste verzekeringspremies en zolang aan de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst is voldaan

Hoe aanvragen ?

De uitbater die verplicht is een burgerrechtelijke-aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing te hebben, moet die verzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsonderneming.

De verzekeringsonderneming is verplicht de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd in kennis te stellen van de verzekeringsovereenkomst, inclusief de verlengingen en stopzettingen, nietigverklaringen, enz.

Kostprijs

Kost

De verzekeringsovereenkomst wordt betaald aan de verzekeringsonderneming.

Reglement

 • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

 • Koninklijk besluit van 19 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979

Deel deze pagina