Premie voor een zonneboiler

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Met een zonneboiler kunt u eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Die aannemer moet een certificaat van bekwaamheid hebben. Het certificeringsnummer van de aannemer moet bij de aanvraag vermeld worden.
 • Het aanvraagformulier moet bij netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen waaraan de zonneboiler moet voldoen op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

Hoe aanvragen ?

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

Premie Maxima
550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro per geplaatste installatie
 • maximaal 40% van het factuurbedrag

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus ivoor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Voor beschermde afnemers worden de premie en het maximumbedrag met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Uitzonderingen

Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler.