Premie voor vloerisolatie of kelderplafondisolatie

Vraag online aan

U kunt van Fluvius een premie krijgen als u in uw woning of appartement vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte.

De gemeente verleent ook een subsidie voor het plaatsen van vloerisolatie in een bestaande woning. De subsidie bedraagt € 1/m².

Je moet voor de gemeentelijke premie geen afzonderlijke aanvraag indienen. Je aanvraag die je indient bij Fluvius wordt door Fluvius automatisch doorgestuurd aan de gemeente. 

Let op: enkel als je van Fluvius een premie ontvangt, kan je ook van de gemeentelijke premie genieten.

U kunt van Fluvius een premie krijgen, als u in uw woning of appartement vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte.

Voorwaarden

  • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) geldt de premie niet.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
    Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kunt u geen premie meer aanvragen.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) waaraan het materiaal met voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.
  • Vanaf 2021 (eindfactuur) is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Hoe aanvragen ?

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen, vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

Eindfactuur inPremie isolatie
van vloer of kelderplafond

2020

6 euro per m2
20216 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
9 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 9 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Reglement

Energiebesluit van 19 november 2010

Deel deze pagina