Premie stookolietank verwijderen

Vraag online aan

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik is eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of - indien verwijderen technisch niet mogelijk is - opgevuld moet worden. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie.

Deel deze pagina