Premie voor de isolatie van een spouwmuur

Als u een spouwmuur van uw woning of appartement laat isoleren, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant.

De gemeente verleent ook een subsidie voor isolatie van een spouwmuur in een bestaande woning. De subsidie bedraagt € 1/m².

Je moet voor de gemeentelijke premie geen afzonderlijke aanvraag indienen. Je aanvraag die je indient bij Fluvius wordt door Fluvius automatisch doorgestuurd aan de gemeente. 
Let op: enkel als je van Fluvius een premie ontvangt, kan je ook van de gemeentelijke premie genieten.

Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen
  • met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum.
  • met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die op de lijst staat met installateurs die werken volgens STS 71.1.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (breedte van de spouw, isolatiemateriaal, lambdawaarde, STS 71-1, …) op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Hoe aanvragen ?

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

Eindfactuur in Premie isolatie
van een spouwmuur

2020

5 euro per m2
2021 5 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
7,5 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 9 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Deel deze pagina