Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De gemeente verleent, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie voor de plaatsing van een hemelwaterput met hergebruik van hemelwater.

Het reglement en het aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie vind je als bijlage.

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater ('hemelwater') gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan:

  • 'energie en water besparen'
  • 'water besparen'
  • 'hemelwaterput'/ 'hemelwaterton'.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.
  • Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Hoe aanvragen ?

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Kostprijs

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.