Premie infiltratievoorziening

De gemeente verleent, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening voor de infiltratie van hemelwater in de bodem.