Premie voor hoogrendementsglas in een woning of appartement

Vraag online aan

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

De gemeente verleent ook een subsidie voor het vervangen van enkel of gewoon dubbel glas door hoogrendementsglas in een bestaande woning. De subsidie bedraagt € 1/m².

Je moet voor de gemeentelijke premie geen afzonderlijke aanvraag indienen. Je aanvraag die je indient bij Fluvius wordt door Fluvius automatisch doorgestuurd aan de gemeente. 
Let op: enkel als je van Fluvius een premie ontvangt, kan je ook van de gemeentelijke premie genieten.

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden (bijv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer, die u een attest bezorgt.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kunt u geen premie meer aanvragen.
 • Raadpleeg het Informatieblad 2020, 2021 of 2022 van Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen (U-waarde, ...).
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • wordt de basispremie verdubbeld
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Hoe aanvragen ?

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen, vindt u op het Informatieblad 2020, 2021 of 2022 van Fluvius.

U kunt de premie (tot 30-6-2022 bij Fluvius)

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

Eindfactuur inPremie per m2 glasoppervlak
20208 euro per m2
202116 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
24 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 56 euro per m² glasoppervlak, waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is. Dat bedrag en percentage geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Deel deze pagina